Napište nám

Napište nám

Please leave this field empty.

Informace

Hlavní přednosti a nabídka

Rizikové kácení

Kácení v nepřístupných podmínkách

Zpracování pokácených stromů

Ořezy stromů

Provádím kácení a ořezy stromů. Zaměřuji se na kácení rizikově situovaných dřevin rostoucích v blízkosti budov, chat atd. Téměř všechny práce jsem schopen řešit za pomocí stromolezeckých technik bez použití těžké mechanizace.

Ceník

U všech našich zakázek domlouvám cenu individuálně a to za odvedenou práci, nikoli za hodinovou sazbu. Předem se tedy vždy dozvíte přesnou částku za rizikové kácení nebo jinou z našich činností.

Fotogalerie

Naše fotogalerie

Povolení

Povolení od 1.1.2014

Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je nutné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky, kdy povolení není třeba, nebo se pokácení stromu musí pouze dodatečně ohlásit obecnímu úřadu.

Výjmečné povolení

  • Kácené dřeviny mají obvod kmene menší než 80cm ve výšce 1,3m nad zemí.
  • Kácené zapojené keřové porosty nepřesahují souvislou plochu 40m².
  • Kácené dřeviny rostou na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
  • Kácené dřeviny rostou v zahradách.
  • Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života či vzniku škody značného rozsahu.

Kácení na vlastním pozemku

Dnem 15. července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky 189/2013 Sb., která umožňuje kácení dřevin na zahradách bez povolení.
Kácení by se mělo provádět dle vyhlášky zpravidla v době vegetačního klidu (říjen – březen), avšak vyhláška kácení v době vegetace nezakazuje.

    Vyhláškou je zahrada definovaná takto:
  • Pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce.
  • Pozemek je oplocený a nepřístupný veřejnosti.
  • Zahrada musí všechny předchozí znaky splňovat současně.
Kompletní znění celé vyhlášky týkající se kácení dřevin najdete na: MZP.cz!

Kontakty

Provozovatel webu

Adresa

K. Šafáře 848 / 62
370 05 České Budějovice
IČ: 883 78 446

Majitel

Bronislav Vopátek
Telefon: (+420) 774 873 939
E-mail: info@kacenistromucb.cz